بسته های استفاده شده

0 قطعات

فعال سازی ها
بلیط های پشتیبانی

0 قطعات

بلیط پشتیبانی جدید

یک بسته پیامکی بخرید

  • بدون هزینه راه اندازی

  • درگاه امن HTTPS

  • انطباق با DLT
فقط مبلغی را به حساب اضافه کنید کیف پول و هزینه هر پیامک پرداخت کنید.

SILVER
Suitable for new organizations
30,000 SMS
Throughput 100 Per Sec
No Expiration Date
Worldwide Coverage
Remotely Help
40 USD
GOLDEN
Suitable for organizations
100,000 SMS
Throughput 100 Per Sec
No Expiration Date
Worldwide Coverage
Remotely Help
100 USD
VIP
Suitable for organizations
300,000 SMS
Throughput 100 Per Sec
No Expiration Date
Worldwide Coverage
Remotely Help
240 USD
نتیجه ای پیدا نشد! اما برای دریافت پیام کوتاه از هر سرویسی می توانید از گروه سایر استفاده کنید.
Other